Kontakt

Karolina Gorzan

Koordynator handlowców

Joanna Haremza

Koordynator działu handlowego

Eliza Stafecka

Export manager